LactoMink kan formere sig i mink?

Det glæder os at der, trods skepsis blandt enkelte rådgivere, er så mange minkfarmere der har valgt at anvende LactoMink i år.

Noget tyder på at der er rådgivere som er i tvivl om hvordan LactoMink skal anvendes og hvad produktets egenskaber er. Vi vil gerne opfordre rådgivere som har spørgsmål vedr. LactoMink til at kontakte os for en uddybning. Det er bemærkelsesværdigt at vi endnu ikke har haft en eneste rådgiver udover Pelsdyrrådgivningen som har kontaktet os på trods af så mange avlere anvender produktet.

For at komme nogle af de spørgsmål vi oftest møder i forkøbet kan du se svarerne nedenunder.

Kan LactoMink opblande i koldt vand?
Svar: Ja, det er ikke noget problem, dog tager det lidt længere tid før det er helt opløst i forhold til lunkent vand.

Kan LactoMink formere sig i foderet når temperaturen på foderet ofte er omkring frysepunktet?
Svar: Nej, det kan den ikke og det behøver den heller ikke. Vi anvender ikke LactoMink til at fermentere foderet. Vi anvender udelukkende LactoMink i foderet for at udnytte foderet som transportmiddel til LactoMink. Det er en nem og hygiejnisk metode at tildele LactoMink. Vi behøver derfor ingen opformering i foderet.

Kan LactoMink nå at formere sig i minkens tarmsystem (Kort tarm).
Svar: Ja, det mener vi godt den kan. Minken har en høj passagehastighed i tarmsystemet men LactoMink har også en høj generationstid (den tid det tager mælkesyrebakterien at formere sig) på 20 minutter. En generationstid på 20 minutter svarer nogenlunde overens med generationstiden for E.coli som sagtens kan formere sig i mink.

Vede forsøg, publiceret i 1992, undersøgte dyrlægerne Karl Pedersen og Mogens Jørgensen en stamme af mælkesyre bakterien: Enterococcus faecium Cernelle 68 for dens evne til adhæsion ( fasthæftning), multiplikation (formering), kolonisation og persistence( forbliven) i minkens fordøjelseskanal.
Ved tilsætning af 5 mia. c.f.u / kg foder blev bakterien fundet talrigt i hele fordøjelseskanalen med undtagelse af spiserøret. Antallet steg ned gennem fordøjelseskanalen hvilket angives at kunne tyde på formering i tarmene. Det var muligt at finde bakterier i tarmene op til 4 dage efter administrationens ophør.

Det tyder ikke på at Enterococcus faecium adhærerer til tarmvæggen. Bakterien blev påvist til omgivelserne.

Påvisning af såvel E.coli, lactobaciller, staphylococcci og clostridier var i inkonstant og i lave antal.

Forsøget viser at E. faecium, som LactoMink indeholder, bliver i tarmsystemet i 4 dage det vil sige langt udover de 3-4 timer som er passagehastigheden i minkens tarm. Derudover er antallet af E. faecium stigende ned gennem tarmsystemet.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation