LactoDan x-10

Til behandling af diarré hos svin, kalve, lam og andre husdyr

LactoDan inderholder store mængder af den mælkesyreproducerende bakterie Enterococcus faecium.

Mælkesyreproducerende bakterier virker stabiliserende på den naturlige mavetarmflora i kraft af deres befolkning af tarmsystemet og deres efterfølgende udskillelse af mælkesyre med lav pH til følge.

Dosering
Svin 0,16 gram pr. gris pr. dag

Brugsanvisning
Anvendes i drikkevandet. Kan tildeles ved hjælp af medicinblander gennem vandstrengen.

Indhold
Enterococcus faecium 10 x 10(9) svarende til 10 milliard bakterier pr. gram. Aroma.

Holdbarhed
Anvendes inden 12 mdr. fra produktionsdato.

Opbevaring
Opbevares køligt. Undgå direkte sollys og temperatursvingninger

LUBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation