LactoDan

LactoDan er et særdeles effektivt probiotika der med succes anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af diarré hos nedenstående dyregrupper.

  • Små- og fravænningsgrise
  • Kalve
  • Heste

LactoDan indeholder 1.000.000.000 mælkesyre producerende bakterier pr. gram. Den anvendte mælkesyre producerende bakterier Enterococcus faecium har en ekstrem hurtig generationstid (Tid det tager for bakterien at fordoble sig i antal) på kun 20 minutter.

Den hurtige generationstid kombineret med det høje indhold af Enterococcus faecium hjælper til at skabe en naturlig balance i dyrenes tarmsystem.

Endelig indeholder LactoDan aroma og dextrose. Aromaen er optimeret til brug i dyrehold og giver en smag der vækker stor interesse hos dyrene. Dextrose giver smag og hjælper til at dække den energimangel der ofte opstår efter diarré.

Forsøg fra den rullende afprøvning (meddelse 416, 1999) med E. faecium til små- og fravænningsgrise viser et markant fald (p<0,06) i frekvensen af diarrer i forhold til grise der ikke får E. faecium.

Små- og fravænningsgrise
LactoDan kan med stor succes anvendes til grise straks efter fravænning og 10 dage frem.

Kalve
LactoDan kan tildeles til kalve omkring perioder med diarré oprørt i mælken.

Lam/føl
Smågrise 2,5 gram pr. gris pr. dag
Kalve 50 gram pr. kalv pr. dag
Lam/føl 50 gram pr. dyr pr. dag

Brugsanvisning
Anvendes som topdressing på foderet eller oprøres i lunkent vand (max 37oC af hensyn til de mælkesyreproducerende bakterier).

Indhold
Enterococcus faecium 10 x 10(8) svarende til 1 milliard bakterier pr. gram tilsat dextrose og aromastoffer.

Pakning
Leveres i 10 kg plast spande. Målebæger ilagt spanden.

Holdbarhed
Anvendes inden 12 mdr. fra produktionsdato.

Opbevaring
Opbevares køligt. Undgå direkte sollys og temperatursvingninger.

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation