AquaDox

AquaDox er et yderst effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel til desinfektion og rensning af kraftigt tilsmudsede Drikkevandssystemer.

AquaDox er biologisk nedbrydeligt. Er virksomt helt ned til 5 Co.

Indholddeklaration
AquaDox indeholder pereddikesyre, hydrogen peroxyd, eddikesyre og overflade aktive stoffer.

Drikkevandssystemer
Gennemskyl vandsystemet med rent vand og gennemskyl derefter med AquaDox i forholdet 1:100. Efterskyl med rent vand indtil alle spor af midlet er forsvundet.

Drikkevand
Til desinfektion af drikkevand anvendes 100-200 ml pr. 1.000 liter vand i 1 døgn 2-4 gange ugentligt. Herved mindskes risikoen for at der dannes biofilm i vandsystemet

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation