EcoCid

EcoCid er et bredspektret og effektivt oxiderende desinfektions middel til anvendelse i stalde, afleveringsvogne, læsseramper og lignende.

EcoCid er effektivt overfor bakterier, svampe og virus.

Karakteristika – fysisk/kemisk

 • Flydende, farveløs og med en stikkende lugt
 • pH ren ca. 3,0
 • Vægtfylden ved 20°C: 1,05
 • Frysepunkt 0°C

Indhold

 • Hydrogen peroxid
 • Eddikesyre
 • Pereddikesyre
 • Kavternære ammoniumforbindelser

Egenskaber

 • Effektivt overfor bakterier, virus, svampe og sporer
 • Fjerner effektivt biofilm fra vandsystemer
 • Påvirkes ikke væsentligt af tilstedeværelsen af organisk materiale

 

Brugsanvisning

Generel desinfektion: Anvendes i forholdet 1,5% ved lavt smittetryk og 3,0 ved højt smittetryk.

Anvendes ved hjælp af højtryksrenser ved lavt tryk.

Alle overflader dækkes og stalden udtørres fuldstændigt før der indsættes dyr.
Dikkevandssystemer: Gennemskyl vandsystemet med rent vand og gennemskyl derefter med EcoCid i forholdet 1:200.

Efterskyl med rent vand indtil alle spor af midlet er forsvundet.

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation