EcoDox

EcoDox er et kraftfuldt og særdeles effektivt desinfektionsmiddel til generel desinfektion. EcoDox er en stabiliseret blanding af Pereddikkesyre, Hydrogen Peroxid og Eddikkesyre, tilsat kvarternære Ammoniumforbindelser og overfladeaktive stoffer. EcoDox er bredspektret og effektivt overfor bakterier, svamp og virus. EcoDox er MAFF godkendt til bekæmpelse af blandt andet Mund & Klovsyge, Newcastle Disease og Salmonella.

Karakteristika – fysisk/kemisk

 • Flydende, farveløs og med en stikkende lugt
 • pH ren 0,7
 • Vægtfylden ved 20°C: 1,2
 • Frysepunkt 0°C

Indhold

 • Hydrogenperoxid
 • Eddikesyre
 • Pereddikesyre
 • Kvaternære ammonium forbindelser
 • Alkohol

Egenskaber

 • Effektivt overfor bakterier, virus, svampe og sporer
 • Fjerner effektivt biofilm fra vandsystemer
 • Påvirkes ikke væsentligt af tilstedeværelsen af organisk materiale

Brugsanvisning

Generel desinfektion: Anvendes i forholdet 1:200 (0,5%) ved Normalt smittetryk og 1:100 (1%) ved højt smittetryk.

Anvendes ved hjælp af højtryksrenser ved lavt tryk eller lavtrykssprøjte.

Alle overflader dækkes og stalden udtørres fuldstændigt før der indsættes dyr.

Dikkevandssystemer: Gennemskyl vandsystemet med rent vand og gennemskyl derefter med EcoDox i forholdet 1:200.

Efterskyl med rent vand indtil alle spor af midlet er forsvundet.
Koldtågedesinfektion: Anvendes i forholdet 1:200 (0,5%) ved normalt smittetryk og 1:100 (1%) ved højt smittetryk.

Anvend 0,23 liter EcoDox pr. 100 m2

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation