Ecophos FG

EcoPhos FG er specielt udviklet og særdeles velegnet til varmtågedesinfektion.

EcoPhos FG er ikke aggressivt overfor metal, gummi eller plast og skåner derfor inventaret. EcoPhos FG er virksomt overfor, bakterier, sporer, svampe og virus. Er virksomt ned til 5 C0.

EcoPhos FG er et yderst effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel til desinfektion af alle typer stalde, gartnerier, redskaber og andre materialer.

EcoPhos FG er ikke aggressivt overfor metal, gummi eller plast og skåner derfor inventaret.

EcoPhos FG er virksomt overfor, bakterier, sporer, svampe og virus.
Er virksomt ned til 5 C0

Dosering

Varmtågedesinfektion
0,5-1,0 liter EcoPhos FG og 1 liter vand til 400 m3 stald.

Koldtågedesinfektion
0,5% EcoPhos FG ved almen desinfektion 2% EcoPhos FG ved højt smittetryk.

Fladedesinfektion
0,5% EcoPhos FG ved almen desinfektion – 2% EcoPhos FG ved højt smittetryk.

Holdbarhed
12 mdr. fra produktionsdato. Omrystes før brug.

Opbevaring
Tørt, køligt og væk fra varmekilder og intenst lys.

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation