EcoPhos XP

EcoPhosXP er et kraftfuldt desinfektionsmiddel der har vist sig effektiv overfor bakterier, svampe og virus.

EcoPhosXP har dokumenteret effekt overfor PCV2 virus der menes forårsage PMWS. Forsøgene har vist at EcoPhosXP har kraftig effekt selv i tilstedeværelse af 10% organiskmateriale (gødning).

EcoPhosXP har vist sig at have langtidseffekt overfor bakterier. Forsøg har vist at EcoPhosXP har op til 100% effekt overfor Salmonella og E.coli efter 8 uger.

Karaktaristika – fysisk/kemisk

  • Flydende, rød og med en sødlig lugt
  • pH ren 1,7
  • Vægtfylde 1,035
  • Frysepunkt

Egenskaber

EcoPhosXP er et yderst effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel til desinfektion af alle typer stalde, gartnerier, redskaber og andre materialer.
EcoPhosXP er ikke aggressivt overfor metal, gummi eller plast og skåner derfor inventaret.

EcoPhosXP er virksomt overfor, bakterier, sporer, svampe og virus.

Er virksomt ned til 5 C

 

Dosering

Varmtågedesinfektion: 0,5 liter EcoPhosXP + 2 liter vand til 400 m3 stald.
Koldtågedesinfektion: 0,5% EcoPhosXP ved almen desinfektion 2% EcoPhosXP ved højt smittetryk.

Fladedesinfektion: 0,5% EcoPhosXP ved almen desinfektion – 2% EcoPhosXP ved højt smittetryk.

Holdbarhed
12 mdr. fra produktionsdato. Omrystes før brug

Opbevaring
Tørt, køligt og væk fra varmekilder og intenst lys

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation