EcoPhos

Karaktaristika – fysisk/kemisk

  • Flydende og med en sødlig lugt
  • pH ren 1,7
  • Vægtfylde 1,035
  • Frysepunkt

Indhold

  • Glutaraldehyd
  • Kvaternære Ammoniumforbindelser
  • Komplexbindere
  • Overfladeaktive stoffer
  • Syre

Egenskaber

EcoPhos er et yderst effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel til desinfektion af alle typer stalde, gartnerier, redskaber og andre materialer.

EcoPhos er et yderst effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel til desinfektion af alle typer stalde, gartnerier, redskaber og andre materialer.

EcoPhos er virksomt overfor, bakterier, sporer, svampe og virus. Er virksomt ned til 5 C

Dosering

Varmtågedesinfektion: 0,5 liter EcoPhos + 2 liter vand til 400 m3 stald.

Koldtågedesinfektion: 0,5% EcoPhos ved almen desinfektion 2% EcoPhos ved højt smittetryk.

Fladedesinfektion: 0,5% EcoPhos ved almen desinfektion – 2% EcoPhos ved højt smittetryk.

Holdbarhed 
12 mdr. fra produktionsdato. Omrystes før brug

Opbevaring
Tørt, køligt og væk fra varmekilder og direkte lys

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation