Prosan yveraftørring

Yverhygiejne til malkekøer

ProSan yvervask er et effektivt og skånsomt middel til afvaskning af koens yver før malkning. ProSan yvervask er til sat plejende ingredienser der mindsker udtørring af yver og patter.

Dosering
Normal tilsmudsning 0,5%. Kraftig tilsmudsning 1%.

Brugsanvisning
Anvendes opblandet i vand.

Indhold
Triclosan, Ethanol, citronsyre.

Pakning
Leveres i 25 kg dunke eller 200 kg tromler.

Holdbarhed
Anvendes inden 12 mdr. fra produktionsdato.

Opbevaring
Opbevares køligt. Undgå direkte sollys og temperatursvingninger. Må kun opbevares i original emballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Opbevares utilgængeligt for børn.

Godkendelse
Middel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer FA 4840-53/01til yverhygiejne før malkning.

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation